top of page

דפוס וכריכיית מאירי בע"מ מוציאה למכירה ציוד שחלקו מיועד לפירוק וחלקו במצב עבודה.

כל המעוניין נא למלא את הפרטים מטה כולל מספר פריט והצעת המחיר שלכם.

במידה ואתם לא מעוניינים לרשום מחיר נא רשמו "0".

נא למלא את כל השדות.

ניתן גם לפנות אלינו ישירות בטלפון: 054-6995233

מכונת צילום KONICA 7085

הדפסה ממספר קסטות, סיכה ועוד...

לא תקינה

קוד פריט: 1003

מכונת איסוף דפים לפירוקים, ברזל

קוד פריט: 1002

מכונת כריכה בדבק חם Hans Muller AG

ידנית במצב מצויין, 1000 בשעה,

נייר נטול עץ

קוד פריט: 1001

Success! Message received.

שופרסל לבן
פי אם אילבן
פועלים לבן
סופר לבן
משהבט לבן
מטח לבן
מזרחי לבן
לפמ לבן
אוטו לבן
אל על לבן
באומן לבן
חבד לבן
ידיעות לבן
ישראכרט לבן
כלל לבן
כללית לבן
תנובה לבן
bottom of page