top of page
ISO

מדיניות איכות

דפוס מאירי עובדים תחת מערכת ניהול איכות במתכונת ISO-9001.

החברה תשאף להעניק ללקוחותיה ביצוע באיכות הטובה ביותר תוך כדי עמידה בלוחות זמנים.

ההנהלהתוודא קיום כל החוקים, תקנות ותקנים המתייחסים לפעילות החברה.

שופרסל לבן
פי אם אילבן
פועלים לבן
סופר לבן
משהבט לבן
מטח לבן
מזרחי לבן
לפמ לבן
אוטו לבן
אל על לבן
באומן לבן
חבד לבן
ידיעות לבן
ישראכרט לבן
כלל לבן
כללית לבן
תנובה לבן
bottom of page