top of page
ספר פתוח

חישוב עובי חוברת/ספר

לפניכם משקלים של מספר סוגי נייר נפוצים. המשקל המצויין הוא של דף בודד. (שימו לב לא להתבלבל בן דף לעמוד: דף=2 עמודים).

נתונים אלו נכונים לסוגי נייר שדפוס וכריכיית מאירי מייבאים. ייתכנו ניירות באותו משקל שמעט מנופחים, מה שמשפיע על עובי החוברת/ספר.

לכן אם השדרה תחומה בצבע הכי נכון לבקש דגם למוצר.

עליכם כמובן להכפיל את משקל הדף שבחרתם במספר הדפים הרצויים. לגבי העטיפה יש להכפיל ב-2 מאחר והיא מורכבת מ-2 דפים.

עובי נייר כרומו מט:

80 גרם = 0.07 מ"מ

90 גרם = 0.08 מ"מ

115 גרם = 0.1 מ"מ

130 גרם = 0.11 מ"מ

170 גרם = 0.15 מ"מ

220 גרם = 0.19 מ"מ

250 גרם = 0.22 מ"מ

300 גרם = 0.26 מ"מ

350 גרם = 0.3 מ"מ

עובי נייר נטול עץ:

80 גרם = 0.1 מ"מ

90 גרם = 0.11 מ"מ

110 גרם = 0.14 מ"מ

120 גרם = 0.15 מ"מ

140 גרם = 0.18 מ"מ

170 גרם = 0.22 מ"מ

250 גרם = 0.32 מ"מ

300 גרם = 0.38 מ"מ

עובי נייר כרומו מבריק:

80 גרם = 0.06 מ"מ

90 גרם = 0.07 מ"מ

115 גרם = 0.9 מ"מ

1.30 גרם = 0.1 מ"מ

170 גרם = 0.13 מ"מ

220 גרם = 0.17 מ"מ

250 גרם = 0.2 מ"מ

300 גרם = 0.23 מ"מ

350 גרם = 0.27 מ"מ

הכנת גרפיקה לכריכה קשה

כריכה קשה מתבצעת לרוב ע"י קרטון בעובי של 2.4 מ"מ או 2.8 מ"מ שאותו עוטף נייר כרומו בעובי מומלץ של 130 גרם.

הפורזץ מקשר בין העטיפה לפנים הספר. בספר בשפה העברית הפורזץ הקדמי מורכב מ-4 עמודים שהראשון מודבק לעטיפה בשלמותו והאחרון מודבק לעמוד פנים הראשון בפס הדבקה של כ-5 מ"מ. כנ"ל לגבי פורזץ אחורי בו עמוד ראשון מודבק בפס הדבקה של כ-5 מ"מ לעמוד פנימי אחרון, ועמוד האחרון של הפורזץ מודבק בשלמותו לעטיפה. לרוב הפורזץ עשוי מנייר נטול עץ 120 גרם. ניתן ליצור פורזץ מובנה מגליון עמודי הפנים.

העטיפה גדולה מהפנים בכ-3 מ"מ מכל צד.

על כל הגודל יש להוסיף 2 ס"מ גלישות (בליד) מסביב.

לעובי השדרה יש להוסיף כמובן את עובי הקרטון הנבחר.

נתוני כריכה קשה

נוסחה לחישוב משקל גליונות

משקל הנייר מחושב לפי מטר מרובע.

לשם המחשה, נחשב גליון שמשקלו 80 גרם וגודלו 89X57 ס"מ. כמות כוללת של 15000 גליונות.

משקל הגליון כפול רוחב הגליון ( לחלק ל-100) כפול אורךהגליון (לחלק ל-100) כפול כמות גליונות (לחלק ל-1000):

נוסחה לחישוב משקל חוברת

גודל החוברת לדוגמא: גובה 15 ס"מ ורוחב 10 ס"מ, 16 דפים (32 ע"מ) ונייר במשקל 80 גרם.

נחלק את מידות החוברת במאה ונכפיל את כל הנתונים אחד בשני:

*כל הרשום בדף זה הוא בגדר המלצה בלבד ומותאם לנתוני נייר בדפוס וכריכיית מאירי. ט.ל.ח.

bottom of page