top of page
מיחזור

דפוס וכריכיית מאירי בחולון הוא אחד מבתי הדפוס הבודדים בישראל הדואגים באופן מוחלט על שמירת איכות הסביבה, וכמובן הוא בית דפוס המאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה.

אנו דואגים למחזר את לוחות האלומיניום ולפנות את חומרי הפיתוח לאתרים מורשים.

יבוא וקניית נייר רק ממקורות מאושרים ע"י הגורמים הרלוונטיים בעולם.

מיחזור נייר לסוגיו באמצעות מערכת שאיבת ודחיסת נייר מכל רחבי המפעל ישירות לדחסן.

מיחזור סולבנטים לשטיפת מכונות הדפוס.

שימוש בצבעי דפוס ידידותיים לסביבה.

בכל תחילת הדפסה כוון המכונה מתבצע באופן מהיר ואוטומטי התורם לשימוש מופחת באנרגיה, צבע ונייר.

הזנת הצבע למכונות גם היא מתבצעת באופן אוטומטי ממיכלים בנפח של 200 ק"ג, טכנולוגיה המסייעת בשימוש מופחת של אריזות צבע קטנות.

bottom of page