top of page
מסך מחשב

למה הכיתוב שמופיע לי במסך נעלם בהדפסה?

כשמקלידים טקסט בצבע שחור המוגדר באוברפרינט ומשנים את צבעו לאחר, פקודת האוברפרינט נשמרת. אצלכם במסך הכל נראה תקין, אך בהדפסה הכיתוב נבלע ברקע (ראה תמונה).

יש לבדוק את קובץ ה- pdf באקרובט ע"י פתיחת ה-Output Preview ולבדוק שכל הכיתוב תקין.

כדי למנוע את העלמות הכיתוב, יש לבטל את פקודת ה-Overprint בתוכנה בה כתבתם את הקטסט.

הדמיה של אוברפרינט

למה כיתוב קטן עלול להסתם?

עומס צבע, שינויי טמפרטורה או כוון נייר עלולים לגרום להתפשטות הגליון. הגליון מתרחב ואז נוצר חוסר התאמה בין הגוונים, במיוחד ברקעים המורכבים מ-4 צבעים. התוצאה שעלולה להתקבל היא שצבע מסויים יגלוש לאות הלבנה והיא תראה צרה יותר. לכן, רקעים שחורים יש להרכיב רק משני גוונים. 100% שחור ו-30% כחול. הוראה זו נכונה לכל אלמנט שחור גדול המופיע בעבודתינו. (לפרטים נוספים: הנחיות לסגירת קבצים)

הדמיה של חוסר התאמת צבעים

למה ההדפסה בדפוס שונה מתדפיס שהודפס אצלי?

בכדי לקבל הדפסה ממדפסת באיכות קרובה מאוד לדפוס, יש לבקש בהצעת מחיר תדפיס איכותי (איריס) שהייתרון בו הוא הכיול שמותאם בין המדפסת לדפוס. כיול  שבדר"כ לא קיים אצל הלקוחות.

כנ"ל לגבי מסכים: חובה לעבוד עם מסך מכוייל אם הצבע חשוב לכם ואם אתם רוצים להדפיס במדפסת שלכם, חובה שתהיה איכותית ומכויילת. לפרטים נוספים לחצו על "התקן".

המשך בקרוב...

bottom of page