top of page
בנק פועלים
בנק פועלים
בנק פועלים
ספר אומנות
בנק פועלים
בנק פועלים

ספרי אומנות:

אנו מבצעים ספרי אומנות ברמה גבוהה ביותר ובטכנולוגיה מהמתקדמות בעולם.

התוצאה שמתקבלת קרובה ביותר למקור. התהליך מתבצע ע"י אנשי מקצוע מהמובילים בארץ: צילום המוצר, עיבוד תמונה, הכנה לדפוס, המרות צבע, הגהות מול לקוח והדפסה מושלמת לפי תקנים בינלאומיים.

לפרטים נוספים "מאירי art".

bottom of page