top of page

דפוס דיגיטלי:

מחלקת דפוס דיגיטלי מהמתקדמות בארץ.

6 מכונות דיגיטליות, מכונת סיכות, מכונות הדבקה בדבק חם, ספירלה, פנקסים לתלישה ועוד...

מכונות שחור לבן מהמתקדמות והמהירות בעולם של חברת OCE.

מכונות שחור לבן וצבע מתקדמות של חברת KONIKA MINOLTA.

הדפסות רק בכמויות גדולות של מידע משתנה (גם על נייר כימי), ספרים, חוברות, עלונים ועוד...

 

bottom of page